Ochrana osobních údajů

Je mi ctí, že jste zavítali na mé webové stránky a vážím si Vašeho zájmu. Vzhledem k tomu, že se v dnešní době člověk musí všude registrovat, uvádět svoje osobní údaje, kontakt, mohou být často tyto poskytnuté údaje zneužity. Dáte, nebo nedáte souhlas k zasílání novinek, různých marketingových chytáků, často se i tak nevyhnete nevyžádaným emailům, které se hromadí ve Vaší emailové schránce.

Já bych ráda těmto nepříjemnostem předešla, poskytnutí Vašich osobních údajů si vážím a budu je využívat výlučně k tomu, k čemu dáte souhlas Vy sami. Samozřejmostí je zpracovávání Vašich údajů v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Bezpečnost

Bc. Michaela Kubicová přijímá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Právo na informace

Na požádání vám Bc. Michaela Kubicová dle platných předpisů písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory mé snaze o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím. Na základě Vaší písemné žádosti smažu veškeré Vaše osobní údaje ze svého registru.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte mě na  Michaela@michaelakubicova.cz.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte moji webovou stránku www.michaelakubicova.cz, můj webový server standardním způsobem zaznamená IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb. Dále se zaznamenává:

 webová stránka/vyhledávač, z které je navštívíte,

 webové stránky, sekce, podsekce, na které zde kliknete,

 a také datum a délka návštěvy.

Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

Použití a postoupení osobních údajů

Bc. Michaela Kubicová používá Vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Mí spolupracovníci a spolupracující společnosti jsou z mé strany vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení

Mým cílem je Vámi poskytnuté údaje použít k tomu, abych Vás mohla informovat o novinkách ve světě Apple, zajímavých aplikacích, nových kurzech/seminářích a dalších službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit a já smažu Vaše osobní údaje ze svých databází.

Pěkný den a těším se brzy naviděnou,

Michaela Kubicová