Platební a storno podmínky

Platební a storno podmínky pro účast na kurzech pořádaných Michaelou Kubicovou, Bc.,
platné od 1. 1. 2019.

Rezervace

Pro rezervaci místa na daný Kurz, je třeba vždy uhradit uvedenou cenu předem. Proto, aby se daná akce mohla uskutečnit, je třeba, aby byl s dostatečným předstihem proveden minimální počet rezervací. Kapacita míst je omezena.

Způsob platby Záloha, ve výši 50% z ceny kurzu, musí být uhrazena předem pro rezervaci vašeho místa. Celý účastnický poplatek musí být uhrazen vždy bezprostředně po Kurzu a záloha, ve výši 50% z ceny kurzu, je podmínkou vaší účasti na Kurzu. Platbu můžete provést těmito způsoby:

  • hotově
  • převodem na účet

Veškeré údaje k platbě vám budou zaslány emailem, faktura.

Zrušení účasti před začátkem akce

Cena, kterou platíte pro rezervaci místa, je nevratná a slouží jako záruka pro výdaje spojené s pořádáním Kurzu. Při zrušení účasti na Kurzu ze strany účastníka se uhrazená záloha nevrací, ať jsou důvody k neúčasti jakékoli. V případě, že sami najdete za sebe náhradu, je možno na ni vaši zálohu převést. Toto neplatí, pokud se vámi uvedená osoba na tento Kurz již předtím sama přihlásila.

Zrušení účasti během Kurzu

Při přerušení účasti během Kurzu ze strany účastníka se kurzovné nevrací.

Zrušení kurzu V případě zrušení Kurzu ze strany Michaely Kubicové má účastník nárok na vrácení celé jím uhrazené částky, příp. částky odpovídající rozsahu zrušení. Částku lze rovněž se souhlasem účastníka převést na jiný, jím vybraný Kurz.

Výtah z všeobecných obchodních podmínek

Poskytovatel má právo požadovat finanční náhradu v případě, že objednatel se nezúčastní, případně zruší svoji účast v těchto případech:

o    15 kalendářních dnů před kurzem – žádný storno poplatek

o     48 hodin před kurzem – storno poplatek 50% ceny kurzu

Při přerušení účasti během kurzu ze strany objednatele se kurzovné nevrací, ať jsou důvody jakékoli.

V případě, že objednatel zruší již objednaný a uhrazený kurz, kterého se nechce/nemůže sám účastnit, má možnost za sebe najít náhradu a převést na ní již realizovanou platbu v plné zaplacené výši. Toto neplatí, pokud se náhrada za objednatele na tento kurz již předtím sama přihlásila.