Zdeněk Pokrupa

Zhodnocení školení práce s Mac, které mi poskytla Michaela Kubicová

Dovolte mi zde se s Vámi podělit o zkušenost se školením pro práci s Mac, které jsem podstoupil pod vedením slečny Michaely Kubicové.

V úvodu je podle mého dobré, abych Vás seznámil s tím, že jsem do doby, než jsem přišel na první hodinu školení pod vedením Michaely, pracoval dlouhou dobu, tedy více jak dvě destítky let, pouze v prostředí Windows jako běžný uživatel EXCEL, PPT, WORD většinou na pc či laptopech DELL.

V úvodu jsem Michaelu informoval o tom, že jsem s Macem úplný začátečník a je MacBook Air je můj první laptop od společnosti APPLE. Spíše než společně tak zejména Michaela z našeho rozhovoru navrhla osnovu, ve které se odrazilo vše co by podle nás obou bylo dobré probrat a co bych rád na laptopu zvládal. S odstupem doby jsem přesvedčený, že osnova je docela dobrý a vhodný výchozí bod, ať už je člověk pokročilý nebo začátečník a také proto, že jsme ji během probíhajícího školení doplňovali o body které nám postupně vyplynuly.

Frekvenci školení a jeho délku jsme si vždy spolu dohodli na konci setkání a vzhledem k mému časovému vytížení byly přestávky v pokračování školení několikadenní, což nepovažuji za dobré, ale v té době jsem bohužel každodenní školení či frekvenci každý druhý den nemohl z osobních důvodů přijmout, i když jsem přesvědčený, že by tato frekvence byla mnohem prospěšnější než mnou zvolená. Délka jednoho našeho setkání byla většinou jednohodinová, v některých případech dvouhodinová, což se řídilo podle mých časových možností, nicméně pokud bych se znovu rozhodoval, tak bych preferoval dvouhodinová setkání – školení – ve frekvenci každý druhý den.

Na hodinách jsme postupovali podle osnovy a téma, které jsme probrali minule, jsme na dlaší hodině zopakovali, ale nebylo to pokaždé, pouze když jsem cítil, že by bylo dobré se k minule probranému tématu vrátit z jakéhokoli důvodu. Podle mého je dobré a správné, aby klient sám předvedl jak probrané téma ovládá a případné odchylky bylo možné ihned řešit. Tzv., “domácí úkoly” jsme nedělali, taková byla dohoda, ale nemyslím si, že by byly na škodu s tím, že na další hodině je možné začít nejen krátkým testem minule probraného tématu, kterým se tzv., prokáže, že téma bylo pochopeno, ale i tím, že domácí úkol byl zvládnut a je možné případně vzniklé problémy si vykomunikovat, nejedná se přece o maturitu.

Scházeli jsme se v prostředí, které jsme oba dva preferovali, tedy při kávě ve Starbucks.

Poznámky k probrané látce, které jsme jak Michaela tak moje maličkost považovali za důležité, jsme zaznamenávali přímo do Poznámek a tím jsem se učil prakticky jejich využití a používání, což oceňuji, neboť v hodině je kolikrát vše jasné, ale po příchodu domů nebo druhý den už to tak být nemusí a poznámky jsou potom cenným pomocníkem.

Takto jsme postupně probrali celou osnovu a mohu všem vřele doporučit, pokud cítí, že by potřebovali ať již získání či doplnění znalostí práce s Macem, aby se s Michaelou domluvili na školení a věřím, že budete spokojeni, tak jako moje maličkost.

Ing. Zdeněk Pokrupa M.B.A.

Sdílejte
4. 7. 2018